Pravno obvestilo

Vse vsebine, ki so objavljene na spletnih straneh družbe Paideia d.o.o. so zaščiteno avtorsko delo Paideia d.o.o. in/ali njegovih pogodbenih partnerjev skladno z  določbami Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP Ur.l.RS, št. 16/07,68/08 in 110/03). Prepovedana je reprodukcija, distribucija, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter ostale oblike izkoriščanja avtorskega dela brez izrecnega pisnega dovoljenja Paideia d.o.o.

Z dovoljenjem podjetja Paideia d.o.o. so dokumenti, ki so objavljeni naspletnih straneh Paideia d.o.o., shranjevani, razmnoževani ali kako drugače razširjani le v nekomercialne namene in skladno z določbami ZASP, pri čemer morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah (kot vir podatkov mora biti vidno označena Paideia d.o.o. , podatki pa morajo ostatinespremenjeni).

Paideia d.o.o. se bo z vzdrževanjem in oblikovanjem teh spletnih strani trudila zagotavljati točnost, pravilnost in ažurnost objavljenih vsebin, vendar ne zagotavlja inne prevzema odgovornosti za njihovo točnost in celovitost kot tudi ne za škodo povzročeno z uporabo teh spletnih strani oziroma njenih vsebin.

Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Paideia d.o.o. si pridružuje pravico spreminjanja, dodajanja ali odstranitve spletnih strani (v celoti ali delno) ter brez predhodnega opozorila. Paideia d.o.o. se zavezuje, da bo varovala zaupnost osebnih podatkov uporabnikov zbranih na spletnih straneh www.paideia-events.si skladno z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur.l.RS, št. 94/07).

IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

1. Splošno

V PAIDEIA, poslovno svetovanje in izobraževanje, d.o.o. (v nadaljevanju: »PAIDEIA d.o.o.« ali »mi«) spoštujemo vašo pravico do zasebnosti in stremimo k najvišji stopnji varstva vaših osebnih podatkov. Zato smo pri ponujanju naših storitev preko svoje spletne strani, preko elektronskih sporočil ali preko telefonskega kontaktiranja ter pri našem poslovanju in zagotavljanju storitev organizacije dogodkov in promocije storitev zavezani k delovanju v skladu z zakoni in predpisi, ki opredeljujejo varovanje osebnih podatkov, zlasti v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah ter Splošno uredbo EU o varstvu podatkov. Namen te Izjave o varstvu osebnih podatkov je, da vas seznanimo s tem, za katere namene bodo vaši osebni podatki pridobljeni in kako se bodo uporabljali ter kakšne so vaše pravice v zvezi s podatki, ki jih hranimo o vas, in kako jih uveljavljati. V PAIDEIA d.o.o. se zavezujemo, da bodo:

 • zbrani osebni podatki, ki ste nam jih v dosedanjem sodelovanju z nami posredovali preko spletne strani, elektronske pošte, prijavnice ali drugih dokumentov, na katerih so se nahajali osebni podatki, in za obdelavo katerih razpolagamo z zakonito pravno podlago; in

 • zbrani osebni podatki, ki jih boste posredovali preko spletne strani, elektronske pošte, prijavnice ali drugih dokumentov, na katerih boste vpisali svoje osebne podatke,

uporabljeni v skladu s to Izjavo o varstvu osebnih podatkov ter da vaših osebnih podatkov ne bomo prodajali, posojali ali kakorkoli drugače posredovali tretjim osebam, razen v zakonsko določenih primerih.

2. Upravljavec podatkov

Upravljavec vaših osebnih podatkov je PAIDEIA d.o.o., naslov: Gosposka 4, SI-1000 Ljubljana, e-naslov: gdpr@paideia-events.com, telefonska številka: 00 386 (0)31 701 173. Za vse teme in vsebine, ki bodo obravnavane s strani pooblaščene osebe za varstvo podatkov, velja stroga zaupnost.

3. Namen obdelave podatkov in vrste osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, ki nam jih posredujete, bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj v namene, za katere so bili posredovani. Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za drug namen, vas bomo predhodno kontaktirali in zaprosili za vaše soglasje. Obisk spletne strani: Ob vsakem obisku spletne strani https://paideia-events.si/ se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniška datoteka spletnega strežnika (npr. IP številka – številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu; verzija brskalnika, čas obiska, podatki o lokaciji oziroma vstopni točki dostopa do interneta in podobno). Te podatke obdelujemo za namen analize, ki nam omogoča izboljšanje vsebin in uporabniške izkušnje na naši spletni strani ter vodenja statistike obiskov na naši spletni strani. Navedene osebne podatke zbiramo s pomočjo piškotkov, pri čemer vas bomo pred namestitvijo bolj invazivnih piškotkov vprašali za vašo privolitev, medtem ko lahko določene druge podatke zbiramo že na podlagi naših zakonitih interesov. Več o politiki nameščanja piškotkov si lahko preberete v 7. točki te izjave. PAIDEIA d.o.o. tako zbrane podatke obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi osebnimi podatki uporabnikov njene spletne strani. Obiskovalca zgolj z uporabo teh podatkov v tem trenutku in glede na stanje tehnologije ni mogoče enolično identificirati.

Pošiljanje povpraševanja:

Na naši spletni strani lahko izpolnite spletni kontaktni obrazec, s katerim oddate vaše povpraševanje za opravo storitev. V ta namen PAIDEIA d.o.o. od vas zbira naslednje podatke, ki jih posredujete na prostovoljen način:

 • ime in priimek ali naziv,

 • e-naslov,

 • podatke o vsebini vašega povpraševanja.

Vsi podatki, ki so zbrani preko te spletne strani ali so nam kako drugače sporočeni, se zbirajo z namenom opravljanja naše osnovne dejavnosti, tj. poslovno in marketinško svetovanje ter organiziranje dogodkov, in sicer za odgovor na vaše povpraševanje, za pripravo ponudbe, za pripravo in sklenitev pogodbe ter za izvajanje sklenjene pogodbe. Vaše podatke, ki nam jih posredujete na podlagi izpolnitve kontaktnega podatka, lahko uporabljamo za namen zagotavljanja pogodbeno dogovorjenih storitev ter za namen naše interne administracije in vodenja našega poslovanja. Vaše kontaktne podatke (e- naslov) lahko na podlagi naših zakonitih interesov, razen kadar nad našimi interesi prevladajo vaši interesi ali temeljne pravice in svoboščine, uporabljamo tudi za namen obveščanja o naši ponudbi storitev. Obdelavi vaših osebnih podatkov za namene neposrednega trženja lahko kadarkoli ugovarjate. Dodatne informacije o vaših pravicah v zvezi z neposrednim trženjem so vam na voljo v 8. točki te izjave »Vaše pravice«.


Prijava na novice:

Na naši spletni strani ali preko odgovora na prejeto elektronsko sporočilo se lahko naročite tudi na prejemanje aktualnih obvestil in informacij o naših storitvah in dejavnostih. Za tako določen namen neposrednega trženja vas lahko preko elektronske pošte in/ali telefona obveščamo o novostih iz naše ponudbe storitev, o morebitnih akcijah ali o nagradnih igrah, ki so neposredno vezane na naše izdelka in storitve. O novostih vas bomo predvidoma obveščali enkrat mesečno. Ti podatki se obdelujejo na podlagi vaše izrecne privolitve, pri čemer lahko privolitev za prejemanje oglasnih sporočil kadarkoli prekličete. Dodatne informacije o vaših pravicah v zvezi z neposrednim trženjem so vam na voljo v 8. točki te izjave »Vaše pravice«.


Neposredno trženje:

Če ste naš poslovni partner ali ste se v preteklosti udeležili kakšnega od dogodkov, v naši organizaciji, vam lahko na podlagi naših zakonitih interesov na vaše kontaktne podatke (e-naslov in/ali telefonska številka) pošiljamo oglasna sporočila, s katerimi vas obveščamo o naši ponudbi, vabimo na dogodke, v naši organizaciji, ki bi vas lahko zanimali ter vas obveščamo o nagradnih igrah, promocijskih akcijah in popustih. Pri tem vam zagotavljamo, da ne izvajamo nobenega profiliranja, ampak vam v okviru osnovnega prilagojenega komuniciranja skušamo predstaviti ustrezne ponudbe, ki bi vas utegnile zanimati na podlagi vaših preteklih interakcij z nami. Na podlagi naših zakonitih interesov oglaševalska sporočila pošiljamo tudi posameznikov iz področja medijev, ki v ta namen svoje osebne podatke tudi javno objavljajo. Če vaše podatke obdelujemo na podlagi zakonitih interesov, imate pravico, da na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, kadarkoli ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov. Obdelavi osebnih podatkov za namene neposrednega trženja lahko ugovarjate brez navedbe razlogov. V takem primeru vaših osebnih podatkov ne bomo več obdelovali v te namene.

Poleg tega določene osebne podatke posameznikov, kot so ime, priimek, funkcija, podjetje, e-naslov, telefonska številka, za namene oglaševanja lastnih storitev in vabljenja na dogodke, v naši organizaciji, zbiramo tudi na podlagi privolitve. Obveščamo vas, da lahko vašo privolitev v obdelavo vaših osebnih podatkov za namene neposrednega trženja kadarkoli brezplačno prekličete, z učinkom za prihodnost. Dodatne informacije o vaših pravicah v zvezi z neposrednim trženjem so vam na voljo v 8. točki te izjave »Vaše pravice«.

4. Uporabniki podatkov

Vsi podatki, zbrani na podlagi zgoraj navedenih pravnih podlag, bodo uporabljeni v skladu z nameni, za katere so bili zbrani in ne bodo posredovani tretjim osebam brez vaše privolitve. V okviru zakonskih pristojnosti se vaši osebnih podatki lahko razkrivajo naslednjim uporabnikom podatkov:

 • ponudnikom poštnih storitev, ponudnikom odpremnih storitev, ponudnikom storitev uničenja spisov in nosilcev podatkov;

 • ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske opreme;

 • ponudnikom storitev računalništva v oblaku,

 • administratorju in skrbniku spletne strani.

5. Obdobje hrambe

Zagotavljamo vam, da vaše podatke hranimo le toliko časa, kolikor je potrebno, da se izpolni namen, zaradi katerega so bili posamezni podatki zbrani in nadalje uporabljeni, in

sicer:

 • dnevniške datoteke spletnega strežnika se hranijo do 3 (tri) mesece;

 • podatki o povpraševanju se hranijo najdlje do konca leta, ki sledi zadnjemu povpraševanju;

 • vsi podatki v zvezi s poslovnim sodelovanjem in sklenjeno pogodbe se hranijo še 5 (pet) let po zaključku sodelovanja na podlagi sklenjene pogodbe;

 • vaši kontaktni podatki za namen neposrednega trženja se obdelujejo do preklica, pri čemer se zavezujemo, da bomo obstoj namena obdelave osebnih podatkov preverjali na redne časovne intervale.

Če za določene podatke, ki se obdelujejo za realizacijo pogodb, obstaja drugačen zakonski rok shranjevanja (npr. računovodski ali davčni podatki), znaša rok hrambe do 10 let. V tem času je obdelava podatkov omejena.

6. Način varstva vaših podatkov

PAIDEIA d.o.o. se zavezuje varovati podatke osebne podatke, ki nam jih posredujete z uporabo naše spletne strani ali v kakršnikoli drugi obliki in na kakršenkoli drug način. Zavezujemo se, da bomo storili vse, da osebne podatke zaščitimo pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami. Osebne podatke hranimo v računalniški obliki, v obliki shranjevanja na disku in oblačnega shranjevanja. Naši računalniški sistemi so zaščiteni s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, ki preprečujejo nenamerno ali nezakonito uničenje, izgubo, spremembo ter nepooblaščeno razkritje ali dostop do vaših osebnih podatkov. Uporabljamo požarni zid in varne povezave, vse občutljive podatke (v elektronski in fizični obliki) pa hranimo s pomočjo ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov (npr. z uporabo kriptografskih metod, v za to primernem zaščitenem prostoru oz. sefu idr.). Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov, tj. po izpolnitvi namena, za katerega so bili podatki zbrani, se podatki nemudoma nepovratno in trajno izbrišejo. V primeru, da so na spletni strani PAIDEIA d.o.o. objavljene povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z družbo PAIDEIA d.o.o., ne prevzemamo nobeneodgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

7. Vaše pravice

PAIDEIA d.o.o. zagotavlja uresničevanje vseh vaših pravic, ki vam pripadajo v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov.

Odjava od prejemanja novic:

Če obvestil o novicah po elektronski pošti ne želite več prejemati, se lahko odjavite z uporabo povezave za avtomatsko odjavo v vsakokratni elektronski novici, ali nam pošljete elektronsko sporočilo z vsebino “ODJAVA” na elektronski naslov: paideia@paideia-events.com. Če ne želite več prejemati obvestil po telefonu, nam to lahko javite na telefonsko številko: 00 386 (0)31 701 173.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko od nas kadarkoli zahteva, da mu:

 • potrdimo, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne,

 • omogočimo dostop do osebnih podatkov (tj. vpogled ter njihovo prepisovanje ali kopiranje),

 • podamo informacije v zvezi z obdelavo teh podatkov (npr. o namenu obdelave, vrsti osebnih podatkov, uporabnikih, katerim so jim bili ali jim bodo posredovani osebni podatki, predvidenem obdobju hrambe podatkov, o tehničnih in organizacijskih ukrepih za varovanje podatkov, idr.),

 • omogočimo popravek netočnih osebnih podatkov v zvezi z njim in mu omogočimo dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov,

 • omogočimo pravico do izbrisa osebnih podatkov (t.i. pravica do pozabe),

 • omogočimo pravico do omejitve obdelave,

 • omogočimo pravico do ugovora obdelavi, če obdelava podatkov temelji na naše zakonitem interesu, pri čemer bomo v takem primeru nadaljevali z obdelavo vaših osebnih podatkov le v primeru, če bomo dokazali nujne legitimne razloge za obdelavo, ki bodo prevladali nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami,

 • omogočimo pravico do prenosljivosti podatkov in mu posredujemo podatke v splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki ali jih neposredno posredujemo drugemu upravljavcu, pri čemer to velja le v primeru obdelave vaših osebnih podatkov na podlagi privolitve ali pogodbenega razmerja, ter

 • omogočimo pravico do preklica privolitve, kadar se osebnih podatki obdelujejo na podlagi privolitve, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do njenega preklica.

Če sumite, da pri obdelavi vaših podatkov prihaja do kršitev zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov, imate tudi pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, na naslovu Zaloška 59, 1000 Ljubljana, Slovenija, telefonska številka: 00 386 (0)1 230 97 30, elektronski naslov: gp.ip@ip-rs.si. Prav tako vam bomo na vašo zahtevo v skladu z veljavno zakonodajo podali tudi druge informacije v zvezi z vašimi osebnimi podatki, ki jih obdelujemo. Zavezujemo se, da bomo na vaše zahteve odgovorili brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v zakonsko predpisanih rokih.

8. Stik

Na vprašanja o zaupnosti vaših podatkov, načinu zbiranja in obdelave podatkov ali na vaše zahteve za uveljavljanje pravic v zvezi z vašimi podatki, vam bo odgovorila odgovorna oseba pri PAIDEIA d.o.o. in/ali pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov:

Kontaktna oseba: Mojca Madea Majhen

Telefonska številka: 00 386 (0)31 701 173

Elektronski naslov: paideia@paideia-events.com

9. Spremembe

Pridržujemo si pravico, da predmetno Izjavo o varstvu osebnih podatkov po potrebi občasno prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Iz tega razloga vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami. Prav tako vas bomo o morebitnih spremembah, ki bistveno vplivajo na obdelavo vaših osebnih podatkov, predhodno obvestili na primeren način (npr. z obvestilom na naši spletni strani, po elektronski pošti).

V Ljubljani, dne 25. 5. 2018

Posodobljeno: 23. 3. 2022

PAIDEIA d.o.o.

Madea Mojca Majhen

direktorica


Pogovorimo se o vašem naslednjem projektu.

info@paideia-events.com
Pravno obvestilo

Paideia Events © 2024

Made by